Czech English

Robosoutěž

soutěž LEGO robotů

Soutěž je určena pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak aby plnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe.


Picture of Robosoutěž 2014
Robosoutěž 2014 — Pac-Man
Cílem letošní RoboSoutěže je sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu samostatně bez jakékoliv další pomoci projel co největší část bludiště. O vítězství rozhoduje velikost projeté plochy v bludišti, které bude odpovídat počet získaných bodů.

Picture of Robosoutěž 2013
Robosoutěž 2013 — sbírání míčků
Cílem letošní RoboSoutěže je sestavit a naprogramovat robota tak, aby samostatně přesunul do vyznačeného “skladu” co nejvíce barevných míčků předem určené barvy. O vítězství rozhoduje počet získaných bodů.

Picture of Robosoutěž 2011
Robosoutěž 2011 — balancování s míčkem
Cílem letošní RoboSoutěže je sestavit a naprogramovat robot s plošinkou tak, aby samostatně bez jakékoliv další pomoci převezl co nejrychleji tam zpět po nerovné dráze míček umístěný na plošince. Míček při tom nesmí z plošinky spadnout ani se dotknout jiné části robota.

Picture of Robosoutěž 2010
Robosoutěž 2010 — sumo zápas lego robotů
Cílem úlohy je sestavit a naprogramovat robot tak, aby se mohl samostatně bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů není dovoleno) zúčastnit jako jeden ze soupeřů robotického zápasu „SUMO“.