Czech English

Picture of Vrtačka (možná CNC)
Vrtačka (možná CNC) — na plošné spoje
Moje stará (zasloužilá) vrtačka PIKO, kterou jsem používal na vrtání desek plošných spojů, po cca 33 letech dosloužila. Mohl bych si koupit nějakou novou, ale potřeboval jsem nějaký námět na to, co stavět na kroužku se studenty. Nadhodil jsem tedy myšlenku postavit vrtačku a dva budoucí strojaři se toho s chutí chopili.

Picture of Simulátor manipulátorů
Simulátor manipulátorů — aneb jak využít SolidWorks netradičně
Pro výuku robotiky - kinematiky jsem hledal názornou pomůcku, kterou bych přiblížil funkci manipulátorů. Něco pro pochopení pojmů: stupně volnosti, pohyblivost, pracovní prostor a v neposlední řadě řešení přímé a inverzní úlohy kinematiky.

Picture of 3D tiskárna REBEL 2
3D tiskárna REBEL 2 — už tiskne
V předposledním týdnu měsíce června, těsně před prázdninami, se podařila neuvěřitelná rychlá akce - pořízení 3D tiskárny REBEL 2 . Na konferenci HW-news jsem se dověděl o tom, že pan Petr Zahradník začal kompletovat a dodávat stavebnici 3D tiskárny za "neuvěřitelnou" cenu 9 999,- Kč.

Picture of Robotino
Robotino — výukový robot od firmy FESTO
Na naší škole se již několik let vyučuje robotika, a to jak "klasická" průmyslová, tak i mobilní. Vedle výuky pracuje na naší škole klub robotiky, kde se žáci věnují právě mobilní robotice. Výsledkem činnosti tohoto klubu jsou i velmi dobré výsledky na světových soutěžích mobilních robotů. Díky získaným zkušenostem v tomto oboru pořádáme tématicky zaměřené semináře robotiky pro zájemce z dalších škol. Jednoho z těchto seminářů se zúčastnil i pan Andršt, zástupce firmy Festo. Takže když jejich firma hledala vhodnou střední školu, která by otestovala školní výukový robot Robotino a ověřila jeho vhodnost pro výuku, byla vybrána právě ta naše