Czech English

Picture of Servo WaveShare ST3215
Servo WaveShare ST3215 — servo pro robotiku
Ke konci roku 2022 jsem konečně objevil pohon "snů" pro malé roboty - digitální servo WaveShare ST3215. Digitální robotická serva samořejmě existují již dávno, ale buď jsou cenově mimo běžné možnosti, nebo mají jiný nedostatek, např. nemají měření polohy v celém rozsahu otáčení (obvykle jen 0 - 270°). Servo ST3215 splňuje téměř všechny požadavky na ideální pohon pro malé roboty.

Picture of IoT
IoT — Internet věcí
IoT (internet věcí) označuje připojování zařízení (jiných než jsou osobní počítače, tablety, smartphony – tedy různé spotřebiče, senzory, "chytré" hračky apod.) do internetu. Toto propojení by mělo přinést nejen snazší ovládání a sledování jejich činnosti, ale i vzájemnou komunikaci jednotlivých systémů. Tolik obecná definice.

Nebudu zde rozebírat užitečnost těchto věcí (pěkný pohled na věc od Martin Malého), ale budu se zde zabývat technickou stránkou věci z pohledu domácího bastlíře.

Tento seriál je tedy popis různých cest při hraní si s zajímavým kouskem hardwaru - ESP8266. Nejsou to vyčerpávající návody, ale nástin možných řešení s odkazy na zdroje, odkud bylo čerpáno. Informací na webu je dostatek, ale je problém s jejich vytříděním a uspořádáním. V těchto článcích se tedy pokusím o shrnutí získaných poznatků a úskalí, která vás mohou při bádání v této oblasti potkat. Předpokládají se základní znalosti z práce mikrokontrolery a vývojovými prostředky Arduino.

Picture of Arduino
Arduino — mozek pro roboty
Tento seriál je primárně určen začátečníkům, kteří chtějí proniknout do "tajů" programování jednočipových mikropočítačů a jejich použití pro řízení realných zařízení - především robotů. (Úlohy pro samostatné řešení).

Picture of Senzory
Senzory — snímače pro robotiku