Czech English

Senzory

snímače pro robotiku

Picture of Inkrementální enkodér
Inkrementální enkodér — zpracování signálu
Pro kvalitní řízení robota potřebujeme vědět, jakou vzdálenost robot ujel a jak rychle se pohybuje. Nejpoužívanější metodou pro určení polohy robota je odometrie, která používá informace o otočení kol pro výpočet robotovy pozice (viz. průvodce Odometrie). Potřebujeme tedy snímač, který nám tuto informaci zajistí. Nejčastěji se používají optické inkrementální snímače, buď jako průchozí nebo reflexní optická závora. Bližší popis v průvodci kapitola Enkodéry.

Picture of Enkodér do serva
Enkodér do serva — senzor pro odometrii jednoduchého robota
Jedním z hojně užívaných pohonů pro malé mobilní roboty je upravené modelářské servo. Popisů na úpravu pro kontinuální otáčení existuje na webu mnoho. Pro kvalitní řízení robota však ještě potřebujeme vědět, jakou vzdálenost robot ujel a jak rychle se pohybuje. Potřebujeme tedy snímač, který nám tuto informaci zajistí...