1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

1. Digitální výstup - aneb blikáme LEDkou

1.1. Blikání LED

Napište program pro blikání jednou LED (připojená na pinu 2). LED má blikat s periodou 1s (0,5s svítí, 0,5s nesvítí).

Nápověda

Řešení 1

Řešení 2


1.2. Železniční přejezd

Sestavte program pro střídavé blikání dvou LED (piny 2 a 3) jako na železničním přejezdu s periodou 1s.

Řešení


1.3. Postupné blikání

Upravit předchozí program tak, aby diody blikaly postupně: rozsvítí se první, po 0,25s se rozsvítí druhá, v čase 0,5s zhasne první a v čase 0,75s zhasne druhá. V čase 1s se opět rozsvítí první a stále dokola.

Řešení


1.4. Dvě blikající LED

Napište program tak, aby jedna led blikala s periodou 1s (0,5s svítí, 0,5s nesvítí) a druhá led blikala s periodou 0,5s (0,25s svítí, 0,25s nesvítí).

Nápověda

Řešení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>