Czech English

Robosoutěž 2014

Pac-Man

Cílem letošní RoboSoutěže je sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu samostatně bez jakékoliv další pomoci projel co největší část bludiště. O vítězství rozhoduje velikost projeté plochy v bludišti, které bude odpovídat počet získaných bodů.Pravidla

Úkolem robota v každé soutěžní jízdě je projet co největší část bludiště v daném časovém intervalu. První průjezd robota každým čtvercem osazeným elektronickým modulem, na něž je bludiště rozděleno, bude registrován a robotu bude připočten bod. Cílem je nasbírat co největší počet bodů. Bod bude robotu připočten jen v případě, že robot projede daný čtverec a bude aktivován magnetický senzor elektronického modulu. Tato skutečnost bude následně signalizována zhasnutím indikátoru daného čtverce. Jedná se o klasickou úlohu prohledávání bludiště do hloubky
Konfigurace bludiště se může mezi jednotlivými koly soutěže změnit.
Před začátkem každé soutěžní jízdy mají hráči na základě požádání k dispozici přípravný čas pro kalibraci senzorů či výběr programu z řídicí jednotky (NXT kostka). Přípravný čas je přitom limitován maximální délkou jedné minuty. Během tohoto času není dovoleno nahrávat řídicí programy do řídicí jednotky (NXT kostka)
Robota soutěžící spustí stisknutím tlačítka (na řídicí jednotce NXT nebo pomocí dotykového senzoru) na pokyn hlavního rozhodčího (vyučujícího) soutěže, který zároveň spustí časomíru. Robot se po zahájení soutěžní jízdy musí pohybovat samostatně, ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů není dovoleno. V případě porušení pravidel je tým okamžitě diskvalifikován v dané soutěžní jízdě
Po spuštění časomíry mají roboti 90 sekund na nasbírání co největšího počtu bodů
Robotu není dovoleno překonávat jakýmkoliv způsobem překážky umístěné uvnitř bludiště.
Soutěžní jízda bude ukončena dříve pokud:
  • robot není schopen bez pomoci pokračovat.
  • robot se dotkne jakoukoliv svojí částí ducha, který se pohybuje v bludišti
  • robot opustí hrací plochu
Pokud je soutěžní jízda ukončena dříve, než uplyne časový limit, robot je odstraněn z hrací plochy a jsou mu přitom započteny doposud získané body.

Konstrukce robota

Každý tým může použít při řešení soutěžní úlohy pouze díly ze stanovených sestav. Jsou možné dvě varianty sestav:
1. Základní souprava LEGO® MINDSTORMS® Education (9797), soupravy technických dílů (9648 nebo 9695) – doplňkové pasivní díly, síťového adaptéru (9833 nebo 8887) a jednoosého gyroskopického senzoru (1044 NXT Gyroskop).
2. Základní souprava LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3, soupravy doplňkových dílů 45560 EV3 a síťového adaptéru (8887)
Ke konstrukci robota lze využít pouze dílů z výše uvedených stavebnic. Za díly z dané stavebnice lze považovat pouze takové díly, které jsou uvedeny na seznamu obsahu příslušné sady (vyobrazeny na kartách příslušných setů). Použití vázacích pásků a obalů, s nimiž jsou sady dodávány, není přípustné. Díly stavebnice mohou držet pohromadě pouze pomocí standardních spojovacích prvků LEGO.
Robot by neměl mít větší půdorys než 28cm (délka) x 28cm (šířka).
Není povoleno používat kluzný podvozek. Za podvozek či jeho část je považována jakákoliv součást robota, která je při pohybu robota po rovině ve styku s pojezdovou plochou (i dočasně) a přenáší na pojezdovou plochu část váhy robota. Kluzný podvozek je takový, jehož libovolná část se po pojezdové ploše neodvaluje, ale klouže.
UPOZORNĚNÍ: Použití lepidel, šroubů a jiných spojovacích materiálů není povoleno.

Programování robota

V rámci řešeného úkolu a soutěže je povoleno využít libovolného programovacího j azyka k naprogramovaní NXT kostky (řídicí jednotka LEGO® MINDSTORMS®). Při programování NXT kostky a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie!

Soutěžní plocha

Soutěžní plocha
Soutěžní plocha je vodorovná. Celkové rozměry soutěžní plochy (pojezdové plochy bludiště), kterou bude robot projíždět je 2520mm (délka) x 1680mm (šířka). Podkladem soutěžní plochy je šedá laminátová deska ohraněná bočními lištami (laminátová deska), které tvoří nad pojezdovou plochou stěny o výšce 75mm.
Soutěžní plocha (bludiště) je pomyslně rozdělena na 9 x 6 (celkem 54 čtverců o velikosti 280mm x 280mm). V každém čtverci může být umístěna překážka nebo je pojezdovou plochou bludiště.
Každý čtverec, který je pojezdovou plochou, je osazen elektronickým modulem tvaru o průměru 50mm. Modul je zasazen do laminátové desky tak, že nevyčnívá nad pojezdovou plochu. Vlastní elektronický modul je osazen řídicí elektronikou, LED indikací a Hallovými senzory. Hallovy senzory slouží k indikaci průjezdu robota. Průjezd je indikován na základě přítomnosti magnetu nad senzorem. Při průjezdu robota nad elektronickým modulem dojde prostřednictvím magnetu k aktivaci senzorů, zhasnutí LED indikace a robotu je připočten jeden bod.
Každý robot proto musí být vybaven magnetem/magnety. Na robotu bude umístěn technický díl 3703, do kterého budou vlisovány 3 magnety. Technický díl by měl být umístěn na robotu tak, aby byl maximálně ve výšce 10mm nad pojezdovou plochou. Doporučujeme umístit technický díl tak, aby byl symetricky od středu osy robota.
Překážky tvoří čtvercové moduly o rozměrech 280 x 280 mm, které jsou slepeny ze třech ohraněných laminátových desek o tloušťce 25mm, takže celková výška je 75mm (viz obr. 4 – pohled ze shora a obr. 5 – pohled zespodu). Překážky budou upraveny tak, aby se při běžném kontaktu s robotem nepohybovaly.

Naše účast

Letos členové klubu robotiky VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou již tradičně zúčastnili RoboSoutěže 2014.
Soutěž je vyvrcholením samostatné práce studentů, kde si poměří výsledky své práce. Již popáté byla účast v této soutěži umožněna i studentům středních škol, kterých se letos přihlásila necelá 100. Proto byla pro obrovský zájem ze strany středních škol uspořádána oproti loňskému roku tři samostatná předkola soutěže. Vítězové mimo cen získají i možnost zúčastnit se finálové soutěže proti nejlepším vysokoškolským týmů a jejich robotům.
28.11.2014 proběhlo druhé předkolo Robosoutěže 2014. Každého z předkol se účastnilo až 32 týmů středních škol z celé republiky. Roboty postavené ze stavebnice LEGO se v kvalifikačních a potom ve vyřazovacích soubojích snažili projít v daném čase co největší část bludiště.
Robot ostříleného týmu Robotec (Adam Pomikálek, Petr Moravec a Marek Faltus) podával v kvalifikaci vyrovnaný výkon a postoupil do druhé části z pěkného pátého místa. Bohužel jsme nezcela pochopili organizaci celé soutěže (hlavně to, že po kvalifikaci již nebude možné upravovat program). V nastalém stresu tak došlo k tomu, že na začátku vyřazovacích kol neměl nahrán funkční program a tak bohužel neskóroval.


Třetí kvalifikační jízda robota týmu Robotec
Příjemným překvapením byl výkon druhého (nového) týmu Luckers (Vojtěch Šaloun, Marek Vašátko a Michal Tejkl). Ti neměli mezi sebou žádného programátora, a tak robot procházel bludiště náhodně. Přesto tato strategie stačila na 15 místo a postup do vyřazovacích bojů, kde však druhému nasazenému jejich robot podlehl. I když letošní výsledek není tak výborný jako loňský, lze účast hodnotit jako úspěšnou.


První vyřazovací jízda robota týmu Luckers

Stránky soutěže


Obrázky