Czech English

Robosoutěž 2011

balancování s míčkem

Cílem letošní RoboSoutěže je sestavit a naprogramovat robot s plošinkou tak, aby samostatně bez jakékoliv další pomoci převezl co nejrychleji tam zpět po nerovné dráze míček umístěný na plošince. Míček při tom nesmí z plošinky spadnout ani se dotknout jiné části robota.Průjezd robotu zvlněnou drahou

Úkolem robota je projet co nejrychleji připravenou dráhu a přitom převézt na plošince předepsaného tvaru umístěný míček. Na začátku soutěžící umístí robota do startovního pole a spustí ho. Robot musí poté zcela samostatně projet dráhu jedním směrem, až dosáhne pole pro otáčení na konci dráhy. Z tohoto pole bude pokračovat zpět a dráhu projede opačným směrem. Robot projede opět startovním polem a dosáhne pole cílového na začátku dráhy. Robot se po zahájení soutěžní jízdy musí pohybovat samostatně, ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů není dovoleno. V případě porušení pravidel je tým okamžitě vyloučen ze soutěže.

Konstrukce robota

Ke konstrukci robota lze využít pouze dílů z stavebnic. Za díly z dané sady lze považovat pouze takové díly, které jsou uvedeny na seznamu obsahu příslušné sady. Každý robot smí být sestaven z dílů obsažených právě v jedné sadě 9797 a jedné sadě 9648 nebo 9695. Použití vázacích pásků a obalů, v níž jsou sady dodávány, není přípustné. Díly stavebnice mohou držet pohromadě pouze pomocí standardních spojovacích prvků LEGO.
Rozměry robota jsou dány rozměrem jednotlivých segmentů dráhy. Robot by neměl mít větší půdorys než 30 x 40cm (délka x šířka). Maximální výška robota není omezena, ale jeho minimální výška je dána minimální výškou pro umístění plošinky tj. 18cm. Za žádných okolností není přípustné vybavit robot zařízením zajišťujícím předčasné protnutí cílové čáry za cenu změny jeho půdorysu, který měl na startu.
UPOZORNĚNÍ: Použití lepidel, šroubů a jiných spojovacích materiálů není povoleno.

Plošinka

Součástí konstrukce robota je plošinka, na níž bude umístěn převážený míček. Plošinka může být (pravděpodobně musí být) nakláněna. Plošinka musí být umístěna v minimální výšce 18cm od podložky po níž se robot pohybuje (dráhy). Vzdálenost bude měřena na robotovi umístěném na vodorovné dráze a to s plošinkou ve vodorovné poloze.

Programování robota

V rámci řešeného úkolu a soutěže je povoleno využít libovolného programovacího j azyka k naprogramovaní NXT kostky (řídicí jednotka LEGO® MINDSTORMS®). Při programování NXT kostky a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie!

Soutěžní dráha

Soutěžní dráha je přímá, ale má nerovný povrch. Povrch klesá a stoupá pod různým úhlem, ale vždy ve směru osy dráhy. Celková délka dráhy, kterou bude robot projíždět je 4,2m a šířka 40cm. Dráha se skládá z jednotlivých unifikovaných segmentů o půdorysu 30x40cm (délka x šířka). Jeden z možných příkladů sestavení dráhy je na obrázku 2. Přehled všech dostupných typů segmentů a jejich orientačních rozměrů dává obrázek 3. Jednotlivé segmenty jsou vyrobeny z umělé hmoty.

Naše účast

Stejně jako v loňském roce, se i letos členové klubu robotiky VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou zúčastnili RoboSoutěže2011.
Soutěž je vyvrcholením samostatné práce studentů, kde si poměří výsledky své práce. Již podruhé byla účast v této soutěži umožněna i studentům středních škol, kterých se letos přihlásilo 30. Proto byla uspořádána soutěž pro středoškolské týmy samostatně. Vítězové mimo cen získají i možnost zúčastnit se finálové soutěže proti nejlepším vysokoškolským týmů a jejich robotům.
5.12.2011 proběhla Robosoutěž2011 pro střední školy. Nakonec soutěžilo 26 týmů středních škol z celé republiky. Roboty postavené ze stavebnice LEGO ve soutěžních kolech bojovali o co nejlepší čas při přepravě míčku. Oba naše týmy (R-team: Martin Stejskal, Petr Zámečník a Marek Faltus a Robotec: Ondřej Marek, Filip Havelka a Daniel Slavík) v každém kole vylepšovaly výkon svého robota a tak nakonec dosáhly skvělého výsledku. Když R-team obsadil 3. místo a tím získal postup do finále a Robotec výborné 5. místo.
9.12.2011 se R-team vydal do Prahy podruhé a finálové kolo. Zde si to měl jejich robot rozdat spolu s dalšími dvěmi středoškolskými týmy s 21 týmy vysokoškoláků.
Středoškolské týmy hned v kvalifikačním kole, ze kterého 8 nejlepších týmů podle času postupovalo do vyřazovacího finále, ukázaly, že nejsou žádnými oudsidery. Všechny zajely výborně a postoupily přímo.
Do osmifinále byla přestavěna dráha (největší úskalí představovalo prudké klesání těsně před zdí ukončující dráhu), zde robot R-týmu míček ztrácel, ale přesto to bez problémů stačilo na postup do čtvrtfinále. Zde ani snížení rychlosti nestačilo, a tak robot podlehl svému "pomalejšímu" soupeři. Chtělo to lepší taktiku, raději pomaleji, ale jistě.
I přes vyřazení ve čtvrtfinále je konečné 6. místo vynikajícím úspěchem.

Stránky soutěže


Obrázky