Czech English

Napájení sluncem 2003

soutěž solárních vozítek

16. 5. 2003 se konal 3. ročník soutěže Napájení sluncem 2003, kterou pořádala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky


Zúčastnilo se 135 studentů z 35 škol se 129 soutěžními roboty.


Úkolem vozidla bylo projet co nejrychleji trať o délce 1,5m. Zdrojem energie pro pohon jsou solární panely. Pro zajištění stejných podmínek bylo použito umělého osvětlení. O pořadí rozhodoval průměrný čas ze dvou soutěžních kol.
Z VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn. se soutěže zúčastnili Tomáš Coufal a Zbyněk Dostál, žáci 3. ročníku. Ve velké konkurenci obsadili 58. a 74. místo.
Další informace na internetové adrese: napajenisluncem.vsb.cz
Solární vozítko pro soutěž Napájení sluncem 2003
Solární vozítko pro soutěž Napájení sluncem 2003