Czech English

Kybernoid


Soutěž pořádána brněnskou Univerzitou obrany v rámci mezinárodních výstavních a konferenčních akcí Future Forces a MESAS je určena pro středoškolské týmy.


Picture of Kybernoid 2022
Kybernoid 2022 — robotická únikovka
Cílem letošní soutěže Kybernoid22 je sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu samostatně bez jakékoliv další pomoci našel cestu z bludiště postaveného z kartonových krabic. Robot by neměl do překážek narážet, kontakt je časově penalizován. O vítězství rozhoduje výsledný čas pro dosažení cíle se započítáním případných penalizací.