Czech English

Robosoutěž 2013

sbírání míčků

Cílem letošní RoboSoutěže je sestavit a naprogramovat robota tak, aby samostatně přesunul do vyznačeného “skladu” co nejvíce barevných míčků předem určené barvy. O vítězství rozhoduje počet získaných bodů.Sbírání míčků

Úkolem robota je v časovém limitu samostatně bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů) přesunout do vyznačeného “skladu” co nejvíce barevných míčků předem určené barvy rozmístěných na soutěžní ploše.
Robot se po celou dobu zápasu musí pohybovat na své polovině hračího plánu, která je vyznačena hraniční čárou. Robot může některou svou součástí zasáhnout na druhou polovinu hracího plánu. Nesmí však nikdy žádnou svojí částí zasáhnout jinam než do hraničního pásma v druhé polovině hracího plánu. Hraniční čáru lze tak při dodržení uvedených omezení využít jako pomocnou vodící čáru.
Soutěž bude organizována jako vzájemný zápas dvou robotů na symetricky rozděleném hracím plánu. O vítězství rozhoduje počet získaných bodů.
Body jsou týmům počítány následovně:
  • za míč sbírané barvy ve skladu se přičítá 6 bodů
  • za míč nesbírané barvy ve skladu se odečítá 6 bodů
  • za míč sbírané barvy na vlastní polovině (mimo sklad a hraniční pásmo) se přičítají 2 body
  • za míč nesbíráné barvy na vlastní polovině (mimo sklad a hraniční pásmo) se odečítají 2 body
  • za míče v hraničním pásmu a mezi hraničními čárami se body nepřičítají ani neodečítají

Konstrukce robota

Ke konstrukci robota lze využít pouze dílů z stavebnic. Za díly z dané sady lze považovat pouze takové díly, které jsou uvedeny na seznamu obsahu příslušné sady. Každý robot smí být sestaven z dílů obsažených právě v jedné sadě 9797 a jedné sadě 9648 nebo 9695. Použití vázacích pásků a obalů, v níž jsou sady dodávány, není přípustné. Díly stavebnice mohou držet pohromadě pouze pomocí standardních spojovacích prvků LEGO.
Rozměry robota jsou dány rozměrem jednotlivých segmentů dráhy. Robot nesmí mít větší půdorys než 40 x 40cm (délka x šířka). Maximální výška robota není omezena.
UPOZORNĚNÍ: Použití lepidel, šroubů a jiných spojovacích materiálů není povoleno.

Programování robota

V rámci řešeného úkolu a soutěže je povoleno využít libovolného programovacího j azyka k naprogramovaní NXT kostky (řídicí jednotka LEGO® MINDSTORMS®). Při programování NXT kostky a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie!

Soutěžní plocha

je vodorovná. Celkové rozměry soutěžní plochy, kterou bude robot projíždět jsou 2500mm (délka) x 1500mm (šířka). Soutěžní plocha je rozdělena na shodné (středově souměrné) poloviny hraniční čarou. Hraniční čára je tvořena dvěma souběžnými černými čárami širokými 15mm oddělenými bílým pásem širokým minimálně 15mm. Mezi hraničními čarami může být umístěn grafický motiv nesouvisející s průběhem soutěže. Tato grafika bude však vždy vzdálena nejméně 15mm od hraniční čáry (dodržen bílý pás 15mm). Souběžně s hraniční čarou je žlutou čárou vyznačeno tzv. “hraniční pásmo”, a to ve vzdálenosti 150mm od hraniční čáry. V hracím poli je vyznačena navigační linie, tvořená lomenou černou čárou širokou 20mm navazující na hraniční čáru a vedoucí do prostoru skladu. Minimálně 150 mm na obě strany od navigační linie nebudou žádné překážky. Do tohoto pásma nebudou zasahovat žádné míčky.
Sklady jsou vyznačeny v protějších rozích hracího plánu. Vnější rozměr skladu je 600 x 400 mm. Sklad je ohraničen dřevěnou lištou o výšce 15 mm po celém obvodu skladiště mimo vstupu do skladiště širokého 30 cm a umístěného symetrisky kolem navigační linie.
Podkladem soutěžní plochy, na níž bude položený vytištěný soutěžní plán, je bílá laminátová deska o rozměrech 2500 x 1500 x 18 mm ohraněná bočními lištami s výškou 50mm (tzn., že lišty vyčnívají 32mm nad hrací plochou). Na pozicích míčků budou na soutěžním plánu položeny kovové prstence (mezikruží o tloušťce max 1mm), aby míčky byly vždy v definované pozici.

Naše účast

Po roční odmlce se letos (noví) členové klubu robotiky VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou zúčastnili RoboSoutěže 2013.
Soutěž je vyvrcholením samostatné práce studentů, kde si poměří výsledky své práce. Již počtvrté byla účast v této soutěži umožněna i studentům středních škol, kterých se letos přihlásilo více než 60. Proto byla pro obrovský zájem ze strany středních škol uspořádána dvě samostatná předkola soutěže. Vítězové mimo cen získají i možnost zúčastnit se finálové soutěže proti nejlepším vysokoškolským týmů a jejich robotům.
29.11.2013 proběhlo druhé předkolo Robosoutěže 2013. Každého z předkol se účastnilo 32 týmů středních škol z celé republiky. Roboty postavené ze stavebnice LEGO se v kvalifikačních a potom ve vyřazovacích soubojích snažili nashromáždit co nejvíce míčků určené barvy, ty dopravit do "skladu" a míčky jiné barvy odklidit ze své poloviny hřiště.
Robot nášeho staronového týmu Robotec (Adam Pomikálek, Petr Moravec a Marek Faltus) podával v kvalifikaci vyrovnaný výkon a postoupil do druhé části s druhým nejvyšším bodovým ziskem. Ve vyřazovacích kolech podlehl až v semifinále a po neúspěšném boji o třetí místo nakonec obsadil výborné 4. místo (32 týmů), a tak mu postup do finálové části soutěže proti vysokoškolským týmům o vlásek unikl.
Testovací jízda - už to funguje ...

Stránky soutěže


Obrázky