Czech English

Robosoutěž 2010

sumo zápas lego robotů

Cílem úlohy je sestavit a naprogramovat robot tak, aby se mohl samostatně bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů není dovoleno) zúčastnit jako jeden ze soupeřů robotického zápasu „SUMO“.


Na kruhovém hracím poli soutěží vždy dvojice soupeřů (robotů). Úkolem robotu je vytlačit soupeře mimo hrací pole a přitom sám na něm zůstat. Jakmile se jeden ze soupeřů dotkne kteroukoliv svou částí plochy mimo hrací pole, prohrává. To platí i pro případ, že z robotu odpadne jakýkoliv díl, který je následně vytlačen, nebo se sám dotkne plochy mimo hrací pole. Robot musí v soutěži postupovat dle programu samostatně a nesmí být žádným způsobem ovládán.
10.12.2010 proběhlo finále RoboSoutěže 2010, kterou v rámci předmětu Roboti vyhlásila Katedra řídicí techniky ČVUT FEL Praha. Soutěž je vyvrcholením samostatné práce studentů, kde si poměří výsledky své práce. Letos byla účast v této soutěži umožněna i studentům středních škol.

Dopoledne proběhlo klání sedmi tříčlenných týmů středoškoláků a jejich robotů postavených ze stavebnice LEGO. Po urputných bojích si tři vítězné týmy kromě hodnotných cen vybojovaly postup do odpoledního finále, kde změřily síly se 17 týmy vysokoškoláků.
Tým naší školy ve složení Martin Stejskal, Filip Havelka, Daniel Slavík a jejich robot obsadili po 12 kvalifikačních zápasech výborné třetí místo, a tím si zajistili postup do dopoledního finále. Zde se už tolik nedařilo, ale studenti si odvezli kromě zážitků i spoustu zkušeností.

Cílem úlohy bylo sestavit a naprogramovat robot tak, aby se mohl samostatně bez jakékoliv další pomoci zúčastnit jako jeden ze soupeřů robotického zápasu "SUMO"
Na kruhovém hracím poli soutěží vždy dvojice soupeřů (robotů). Úkolem robota je vytlačit soupeře mimo hrací pole a přitom sám na něm zůstat.

Každý tým může pro řešení úlohy využít (nebo si zapůjčit na katedře řídicí techniky) základní soupravu LEGO® MINDSTORMS® Education a soupravu technických dílů. NXT kostku lze programovat v libovolném programovacím jazyce.
Půdorys robota se musí vejít do čtverce o straně 25 cm, výškové omezení není. Po zahájení zápasu může robot svoje rozměry a tvar libovolně měnit. Robot se může libovolně otáčet nebo převracet. Robot smí vážit maximálně 1,5 kg.