Czech English

Picture of RoboCar 07
RoboCar 07 — robot pro soutěž Robotour 2007
Robot RoboCar07 byl stavěn, stejně jako robot pro minulý ročník, s ohledem na maximální jednoduchost a minimální náklady. Po poměrně dobré zkušenosti z loňského roku s použitím odometrie a kompasu, bylo použito stejných prostředků i pro tento ročník. Zásadní nedostatek minulého robota byl jeho malý podvozek bez odpružení, který se ukázal na venkovní použití jako nevhodný. Proto byl nový robot postaven na novém podvozku z hračky malého terénního automobilu.