Czech English

Card Dealer

automatický rozdavač karet

Model by postaven jako závěrečný projekt oboru Automatizační technika a robotika. Slouží k automatickému rozdávání karet. Lze nastavit počet hráčů, jejich rozmístění (celkový úhel), celkový počet karet pro každého hráče a počet karet, po kolika se rozdává.


Základní údaje

Autor
  • Klára Tománková
Řídicí počítač
  • Arduino Nano
Uživatelské rozhraní
  • 2x tlačítko
  • 1x rotační enkodér
  • LCD displej 16x2
Pohon
  • 1x stejnosměrný elektromotor s převodovkou (GM9) + H-můstek (L9110)
  • 1x unipolární krokový motor + driver (ULN2003)
Napájení
  • pohony LiON 2s 2Ah

Konstrukce

Mechanická část je sestavena z dílů vyrobených řezáním na laseru a 3D tiskem. Vyhazování karet zajišťuje stejnosměrný elektromotor s převodovkou pomocí gumových kladek. Otáčení automatu je realizováno krokovým motorem s ozubeným převodem.
Elektroniku tvoří arduino nano, které řídí elektromotor pomocí H-můstku a krokový motor driverem (tranzistorovým polem). Ovládání je realizováno tlačítky a enkodérem. Informace jsou zobrazovány na dvouřádkovém lcd displeji.
Napájení je zajišťováno dvojicí lion článků.

Video


Rozdavač karet - 3 hráči / 120° / 4 karty / po 2 kartách


Rozdavač karet - 4 hráči / 120° / 4 karty / po 2 kartách