Czech English

Hranické robotování

soutěž sledovačů čáry

Tradiční soutěž sledovačů čáry pořádaná Střední průmyslovou školou v Hranicích. Soutěž je určena jak pro žáky základních a středních školtříčlenné, tak pro širokou veřejnost. Úkolem každého robota je projet ve třech soutěžních kolech tři různé tratě. Počítá se celkový čas za všechna tři kola. Zvlášť jsou hodnoceny roboty vlastní konstrukce a roboty ze stavebnic.


Picture of Hranické robotování 2015
Hranické robotování 2015 — soutěž sledovačů čáry
Letošní již 7. ročník této soutěže přilákal rekordní počet robotů 85. Zhruba polovina byla vlastní konstrukce a ostatní ze stavebnic (převážně LEGO). Na soutěžní roboty čekaly tři soutěžní kola, postupně v každém o něco "obtížnější" trať. V každém kole mohl robot absolvovat dva pokusy, s tím že se počítá lepší dosažený čas. Výsledné pořadí je dáno součty časů z jednotlivých kol.