Czech English

Eurobot 2009

Temples of Atlantis

Poté, co se hrálo rugby, kuželky, třídily odpadky a sbíraly vzorky na Marsu, budeme letos cestovat časem zpět do dob bájné Atlantidy. Naši roboti se stanou staviteli a pomohou Atlantiďanům vystavět nádherné chrámy. Podobně jako mnohé jiné staré chrámy, i ty atlantské jsou postaveny ze sloupů a trámků (kladí neboli překladů - vodorovných článků nesených sloupy). Navíc, aby jejich chrámy byly blíže k božstvu, lidé v Atlantidě stavěli své chrámy na nejvyšších kopcích svého kontinentu a stejně tak i roboti se budou snažit postavit chrám na vyvýšeninách.