Czech English

Roboti@FSI 2020

roborallye

letošní finálovou úlohou soutěže Roboti@FSI bylo sestavit a naprogramovat robota pro jízdu na okruhu s dalšími soupeři. O vítězství rozhoduje počet ujetých kol.


Roboti@FSI 2020

V letošním roce se tým naší školy ve složení Pavel Toman, Jonáš Mikmek, Radim Jurenka a Dominik Böthig poprvé zúčastnil robotické soutěže Roboti@FSI, kterou pořádá Fakulta strojního inženýrství VUT Brno. Soutěž se skládá z kvalifikačního kola, kde týmy doma v simulačním prostředí sestaví program, který zajistí řešení zadané úlohy robotem. Podle zaslaných řešení jsou vybrány týmy, které se zúčastní finálového klání.
Kvalifikační úlohou byla letos jízda robota po čáře s barevně označenými částmi, vyznačujícími rovné úseky a zatáčky. Hodnotila se správnost projetí trati a dosažený čas. Kvalifikací jsme prošli se čtvrtým nejlepším časem, a tak jsme postoupili do finále spolu s dalšími 11 nejlepšími týmy z celé České republiky.
V pondělí 27. ledna 2020 vyvrcholila soutěž finálovým kláním na Fakultě strojního inženýrství VUT Brno. Letošním úkolem bylo během jednoho dne postavit a naprogramovat závodního robota ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT. Jak má závodní robot vypadat a jaké úkoly musí splnit, se finalisté dozvěděli krátce po deváté ráno při oficiálním zahájení. Pro sestavení a vyladění svého závodního robotického vozítka měli týmy k dispozici čas pět hodin.
Finálovou úlohou bylo sestavit a naprogramovat robota, který spolu s dalšími třemi soupeři bude závodit na okruhu po dobu 2 minut. Jela se tři kvalifikační kola, kde za každý ujetý okruh získal tým 1 bod. Dále postupovali čtyři roboti s největším bodovým ziskem. Výsledné pořadí bylo dáno počtem ujetých kol ve finálové jízdě.
Řešení této úlohy bylo k vidění mnoho, jízda podle vnitřního mantinelu, jízda po čáře a jiné. Kluci našeho týmu sázeli na jistotu a zvolili na první pohled nevýhodnou strategii jízdy podél vnějšího mantinelu s tím, že tam bude větší šance na projetí i za cenu delší dráhy. Nakonec se ukázalo, že velkou roli sehrálo štěstí, protože na úzké dráze docházelo velmi často ke kolizím a zablokováním vozidel.
Už v prvním kole se ukázala výhoda naší strategie, kdy ostatní tři roboti se přetlačovali u středu dráhy a náš robot kolem obkroužil úžasných 28 kol (maximum, které podle Pavlova výpočtu bylo možné ujet). V druhém kole se náš robot bohužel připletl do kolize a tak si další body nepřipsal. V poslední kvalifikační jízdě se opět ukázaly přednosti zvolené strategie a získali jsme dalších 19 bodů. S celkovým ziskem 47 bodů z kvalifikace jsme jednoznačně postoupili, další v pořadí měli čtvrtinu bodů. Bohužel ve finálové jízdě si náš robot vybral smůlu a opět se dostal do kolize. Vítězný robot po vnitřní dráze ujel asi čtyři kola. Protože další tři roboty nezískali ani jeden bod, jeli opravnou jízdu na 1 minutu o další pořadí. Zde už náš robot neponechal nic náhodě a obkroužil 12 kol a tím získal pro náš tým výborné 2. místo.

Celá soutěž proběhla ve velmi příjemné tvůrčí atmosféře, včetně úžasného povzbuzování během soutěžních jízd. Osm nejlepších týmů získalo kromě věcných cen i možnost prominutí přijímacích zkoušek na Fakultu strojního inženýrství VUT.


Náš robot získává další body ve třetím kvalifikačním kole