Czech English

IST Robot 2004

stopař, myš v bludišti, volná jízda

28.dubna se v Bratislavě konal čtvrtý ročník soutěže Istrobot. Soutěžilo se jako minulý rok ve třech kategoriích: sledování čáry, hledání cesty v bludišti a ve volné jízdě. V prvních dvou kategoriích se nic nezměnilo: sledování čáry opět komplikovala cihla, přerušení a tunel. Bludiště pak měla sledovat kamera shora, ale automatické měření se bohužel nepodařilo rozchodit. Pro ty, co na Istrobotu již byli loni, byla tedy opět nejzajímavější volná jízda.