Czech English

IST Robot 2003

stopař, myš v bludišti, volná jízda

23. dubna se v Bratislavě soutěžilo ve třech kategoriích – stopař, bludiště (micromouse) a volná jízda. Úkolem stopaře bylo sledovat černou čáru na bílém podkladě a vypořádat se přitom s několika nástrahami (přerušení čáry, tunel, cihla). V kategorii bludiště bylo úkolem soutěžících robotů zdolat bludiště tvořené 16x16 čtverci o velikosti 18cm v co nejkratším čase. Volná jízda byla kategorie určená pro roboty nespadající do prvních dvou