Czech English

Soutěže


Picture of Kybernoid
Soutěž pořádána brněnskou Univerzitou obrany v rámci mezinárodních výstavních a konferenčních akcí Future Forces a MESAS je určena pro středoškolské týmy.

Picture of RoboTrip
RoboTrip — soutěž robotů
RoboTrip vznikl v roce 2012, jako možnost setkání robotických nadšenců. Osmé výročí tedy oslavíme pár novinkami. Příchod každého ročního období oslavíme jednou soutěží. Jaro a zimu přivítáme pod střechou, léto a podzim v parcích. Přibudou také nové kategorie – vícegenerační týmy (pro rodiče a prarodiče s dětmi) a přímo řízené roboty (pro robonováčky).

Picture of Roboti@FSI 2020
Roboti@FSI 2020 — roborallye
letošní finálovou úlohou soutěže Roboti@FSI bylo sestavit a naprogramovat robota pro jízdu na okruhu s dalšími soupeři. O vítězství rozhoduje počet ujetých kol.

Picture of Auto jede
Auto jede — soutěž autíček sledujících čáru
Soutěž je určena pro tříčlenné středoškolské týmy. Úkolem týmu je navrhnout, vyrobit a zprovoznit model auta, který bude sledovat čáru. Hodnotí se kromě jízdy, konstrukce vozidla, řešení elektroniky a obhajájení řešení před odbornou porotou.

Picture of Hranické robotování
Hranické robotování — soutěž sledovačů čáry
Tradiční soutěž sledovačů čáry pořádaná Střední průmyslovou školou v Hranicích. Soutěž je určena jak pro žáky základních a středních školtříčlenné, tak pro širokou veřejnost. Úkolem každého robota je projet ve třech soutěžních kolech tři různé tratě. Počítá se celkový čas za všechna tři kola. Zvlášť jsou hodnoceny roboty vlastní konstrukce a roboty ze stavebnic.

Picture of Tour the Stairs
Tour the Stairs — robotem do schodů
Chybí vám před vánoci nějaká indoor robotická výzva? Dokáže váš robot chodit po schodech? Pokud ano, tak už jste učinili první krok k účasti v nové soutěži Tour the Stairs, která se bude konat v rámci Evropského robotického týdne v Praze na konci listopadu.

Picture of Robosoutěž
Robosoutěž — soutěž LEGO robotů
Soutěž je určena pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak aby plnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe.

Picture of Robotem rovně
Robotem rovně — soutěž outdoor robotů
Tuto "jednoduchou" soutěž pořádá Radioklub Písek . Úkolem robota je projet samostatně rovný úsek parkové cesty o délce více než 300 m. Hodnotí se vzdálenost, kterou robot po cestě urazí (1 m ~ 1 bod). V případě rovnosti bodů rozhoduje čas.

Picture of Merkur RoboDay
Merkur RoboDay — soutěž robotů sledujících čáru
Soutěž vypsaná výrobcem MERKURu pro roboty postavené z této stavebnice.

Picture of Robotický den Praha
Robotický den Praha — soutěže robotů
Soutěže ...

Picture of RoboOrienteering
RoboOrienteering — navigační soutěž autonomních robotů
Soutěž RoboOrienteering je inspirována jinými outdoor soutěžemi autonomních robotů. Rozhodli jsem se ji uspořádat jako jednodušší soutěž, která bude přístupná i začínajícím robotikům. Zároveň může být testem robotů pro účastníky jiných soutěží, např. podzimní Robotour.

Picture of Eurobot
Eurobot — European Robotics Cup
Eurobot je původem francouzská soutěž autonomních robotů. Téma a detailní pravidla se každoročně mění, ale několik základních rysů zůstává: hrací plocha je zhruba 3x2m velká, soupeří vždy dva týmy proti sobě a časový limit je 90 sekund. Mezinárodní soutěž putuje po Evropě.
Robotické týmy z VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou se od roku 2005 pravidelně této soutěže zúčastňují s výbornými výsledky. Zatím nejlepším umístěním je 2. místo na světovém finále Eurobot 2005.

Picture of RoboTour
RoboTour — robotika.cz outdoor delivery challenge
Robotour — robotika.cz outdoor delivery challenge, je původem česká soutěž autonomních robotů pohybujících se po parkových cestičkách. Roboti vezoucí náklad (pětilitrový soudek) jsou bodově zvýhodněni. Soutěž se koná každoročně na podzim. První ročník byl v roce 2006 v Praze, park Stromovka.

Picture of IST Robot
IST Robot — stopař, myš v bludišti, volná jízda
Istrobot je slovenská soutěž, která se každoročně koná na jaře (březen-duben) v Bratislavě. Soutěží se ve třech kategoriích: stopař (jízda po čáře s různými nástrahami jako je tunel, přerušení nebo cihla), micromouse (jízda ve velkém bludišti) a konečně volná jízda pro nejrůznější ukázky robotů.

Picture of Napájení sluncem 2003
Napájení sluncem 2003 — soutěž solárních vozítek
16. 5. 2003 se konal 3. ročník soutěže Napájení sluncem 2003, kterou pořádala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky