Seznam přihlášených týmů


AmBot
Robot Ferda pro RoboOrienteering 2018 je upravené dětské elektrické autíčko (ride-on). Motory ovládá kontrolér na bázi Arduina s ATmega2560. Dále robot obsahuje magnetometr, sonary pro detekci překážek, GPS přijímač a bluetooth modul. Přes bluetooth řídí robota smartphone s autorskou Android aplikací RoboNav pro GPS navigaci podle mapy a pro detekci kuželů podle obrazu z kamery smartphonu.

Robotický klub Mariánské Lázně
Robot vznikl za účelem účasti v outdoor soutěží autonomních robotů. Tomu je přizpůsoben jeho odpružený podvozek a vysoký výkon hnacích motorů. Celá koncepce elektroniky je postavena na platformě procesorů PICAXE, které vykonávají dílčí úlohy – vyhodnocení snímačů, inercionální jednotky, lidaru ultrazvukových dálkoměrů, kontrola a řízení motorů a komunikace s nadřazeným programem napsaným v C#, který je implementován v PC. To zpracovává data z GPS navigace a kamery, plánuje trasu a zpětně předává procesorům informace o směru jízdy. Bližší info na stránkách www.robotexplorer.cz ( ještě nejsou plně funkční )

ND Team
Robot Robík
Přibližné rozměry: - délka 84 cm - šířka 48 cm - výška 60 cm - světlost dna korby nad terénem 12 cm - hmotnost 23 kg
Použité materiály: - svařovaný rám z hliníkového jeklu - frézovaná a soustružená mechanika pohonu dural / hliník - Kapota polykarbonát - Hliníkové automatizační profily
Pohon: - diferenciální řízení - dvojice kol spřažené ozubenými řemeny - dva motory GMP 56-60107
Napájení pohonu: - 8x 5.0 Ah článek LiPol (29.6 V) v leteckém (měkkém) provedení - nízká hmotnost, velký vybíjecí proud v případě potřeby, rozumné jízdní časy
Napájení řídící elektroniky: - 3S2P, 5.0 Ah články LiPol, tj. 11.1 V / 10 Ah v leteckém (měkkém) provedení - Napájení řídící elektroniky je oddělené od napájení silové části stroje
Senzory: - Webkamera - Lidar scanner vlastní konstrukce
Řízení: - Vlastní řídící jednotka CortexPilot pro realtime operace (mikrokontroler Cortex M3) - Odroid XU4 + displej VU7+ pro zpracování videa, plánování trasy a vyhýbání překážkám

Short Circuits Prague
Robot je na platformě podvozku modelu monster trucku velikosti 1:5. Hlavní výpočetní jednotku tvoří NVidia Jetson TX2 s Linuxem. Hardware je monitorován deskou Arduino Duemilanove. Senzorické vybavení robota tvoří magnetický kvadraturní enkodér, kompas s kompenzací náklonu, 2 lidary, GPS a kamera. Software je psaný v jazyce Python. Hlavní program získává aktuální informace o stavu HW prostřednictvím sběrnic (USB, ethernet) připojených přímo k hlavnímu počítači a z Arduina, které se stará o low-level zpracvání signálů (enkodéry, serva, motory). Hlavní program zajišťuje transformace stavu HW do jednotek a struktur nezávislých na HW platformě, PID kontrolér rychlosti, lokalizaci z odometrie a kompasu a GPS, lokální detekci prostředí (z lidaru a kamery) a také hlavní funkční logiku řídící chování robota - navigaci po zadané trase. Robot využívá strukturu Occupancy Grid Map pro fúzi vstupů z jednotlivých senzorů a metodu Vector Field Histogram pro navigaci v grid mapě.

Jecc Fesl

JECC-Lois
Robot Lois already known from Pisek contest 2018

THD K-Team Extended
Robot "Jackal"

DIT Bunnies
Robot "BMW X6"

© 2010 locker@vosrk.cz