Představení

Robotický klub Mariánské Lázně pořádá 16. 6. 2018 soutěž autonomních outdoor robotů.

Soutěž RoboOrienteering je inspirována jinými outdoor soutěžemi autonomních robotů. Rozhodli jsem se ji uspořádat jako jednodušší soutěž, která bude přístupná i začínajícím robotikům. Zároveň může být testem robotů pro účastníky jiných soutěží, např. podzimní Robotour.

Úkolem robotů je samostatně dopravit náklad do určených míst. Trať je týmu sdělena krátce před startem robota. Každý náklad umístěný v časovém limitu do cílové oblasti je bodově ohodnocen (dle vzdálenosti od startu a obtížnosti dosažení). Robot si musí sám zvolit cestu a vyhýbat se překážkám.

Soutěž bude probíhat v prostoru zóny klidu Hamrniky v Mariánských Lázních. Roboti se mohou pohybovat v celém prostoru, jediným omezením je, že nesmí poškozovat okolí. Důraz je kladen na jejich spolehlivost a robusnost.

Vlastní soutěž bude probíhat v sobotu 16. 6. 2018 od 11 hodin do cca 16 hodin. Každý robot absolvuje tři soutěžní kola, lišící se předepsanou trasou (1. kolo - 11.00, 2. kolo - 13.30, 3. kolo - 15.00). Čas v sobotu od 8 hodin do 9.00 bude vyhrazen pro testování a homologaci robotů v soutěžním prostoru.

Uzávěrka přihlášek je 10. června 2018. Jakékoliv dotazy a připomínky adresujte na e-mail.


© 2010 locker@vosrk.cz