Prostor závodu


Letecký snímek zóny klidu v měřítku 1:2500 (300DPI)

Mapka příjezdu a parkování.

Fotografie závodního prostoru


© 2010 locker@vosrk.cz