Czech English

IoT

Internet věcí

IoT (internet věcí) označuje připojování zařízení (jiných než jsou osobní počítače, tablety, smartphony – tedy různé spotřebiče, senzory, "chytré" hračky apod.) do internetu. Toto propojení by mělo přinést nejen snazší ovládání a sledování jejich činnosti, ale i vzájemnou komunikaci jednotlivých systémů. Tolik obecná definice.

Nebudu zde rozebírat užitečnost těchto věcí (pěkný pohled na věc od Martin Malého), ale budu se zde zabývat technickou stránkou věci z pohledu domácího bastlíře.

Tento seriál je tedy popis různých cest při hraní si s zajímavým kouskem hardwaru - ESP8266. Nejsou to vyčerpávající návody, ale nástin možných řešení s odkazy na zdroje, odkud bylo čerpáno. Informací na webu je dostatek, ale je problém s jejich vytříděním a uspořádáním. V těchto článcích se tedy pokusím o shrnutí získaných poznatků a úskalí, která vás mohou při bádání v této oblasti potkat. Předpokládají se základní znalosti z práce mikrokontrolery a vývojovými prostředky Arduino.