Představení

Klub robotiky VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Déčko Rychnov nad Kněžnou pořádá 6. 6. 2015 soutěž autonomních outdoor robotů.

Soutěž RoboOrienteering je inspirována jinými outdoor soutěžemi autonomních robotů. Rozhodli jsem se ji uspořádat jako jednodušší soutěž, která bude přístupná i začínajícím robotikům. Zároveň může být testem robotů pro účastníky jiných soutěží, např. podzimní Robotour.

Úkolem robotů je samostatně dopravit náklad do určených míst. Zeměpisné souřadnice bodů budou týmu předány krátce před startem robota. Každý náklad umístěný v časovém limitu do cílové oblasti je bodově ohodnocen (dle vzdálenosti od startu a obtížnosti dosažení). Robot si musí sám zvolit cestu a vyhýbat se překážkám.

Soutěž bude probíhat v prostoru zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou. Roboti se mohou pohybovat v celém prostoru, jediným omezením je, že nesmí poškozovat okolí. Důraz je kladen na jejich spolehlivost a robusnost.

Vlastní soutěž bude probíhat v sobotu 6. 6. 2015 od 11 hodin do cca 16 hodin. Každý robot absolvuje tři soutěžní kola, lišící se předepsanou trasou (1. kolo - 11.00, 2. kolo - 13.30, 3. kolo - 15.00). Čas v sobotu od 8 hodin do 9.00 bude vyhrazen pro testování a homologaci robotů v soutěžním prostoru.

Uzávěrka přihlášek je 15. května 2015. Jakékoliv dotazy a připomínky adresujte na e-mail.


© 2010 locker@vosrk.cz