Představení

Klub robotiky VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Déčko Rychnov nad Kněžnou pořádá 19. 6. 2010 soutěž autonomních outdoor robotů.

Soutěž RoboOrienteering je inspirována jinými outdoor soutěžemi autonomních robotů. Rozhodli jsem se ji uspořádat jako jednodušší soutěž, která bude přístupná i začínajícím robotikům. Zároveň může být testem robotů pro účastníky jiných soutěží, např. podzimní Robotour.

Úkolem robotů je samostatně projet trať, která je zadána cílovým a kontrolními body. Zeměpisné souřadnice bodů budou týmu předány krátce před startem robota. Hodnotí se přesnost dosažení cílového bodu a průjezd jednotlivými kontrolními body trasy v omezeném časovém limitu. Robot si musí sám zvolit cestu a vyhýbat se překážkám.

Soutěž bude probíhat v prostoru zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou. Roboti se mohou pohybovat v celém prostoru, jediným omezením je, že nesmí poškozovat okolí. Důraz je kladen na jejich spolehlivost a robusnost.

Vlastní soutěž bude probíhat v sobotu 19. 6. 2010 od 10 hodin do cca 16 hodin. Každý robot absolvuje tři soutěžní kola, lišící se předepsanou trasou (1. kolo - 10.00, 2. kolo - 12.00, 3. kolo - 14.00). Čas od pátku 18. 6. 2010 od 14 hodin do 20 hodin a v sobotu od 8 hodin do 9.30 bude vyhrazen pro testování a homologaci robotů v soutěžním prostoru. V neděli dopoledne bude následovat workshop, kde jednotlivé týmy představí ostatním svého robota a technologie, které v soutěži použili.

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2010. Jakékoliv dotazy a připomínky adresujte na e-mail.


© 2010 locker@vosrk.cz