Návrh pravidel pro rok 2014

Pátý ročník soutěže robotů RoboOrienteering se bude konat v již známém prostředí zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou 7. června 2014.

Vzhledem k tomu, že někteří roboti už stávající úkol zvládají, a k myšlence, že by roboti měli dělat něco užitečného, jsme po skončení 4. ročníku soutěže probrali návrh pravidel pro další roky.

Základní idea autonomního pohybu robotů po parku zůstává zachována. Úkolem robotů by mělo být nejen dojet k určenému bodu, ale dopravit tam a vyložit malý náklad (míček), tím by měla být naplněna myšlenka "užitečnosti" - roboti jako kurýři. Další odlišnost by byla v tom, že robot může navštívit kontrolní body v libovolném pořadí (oproti současné pevně dané trase). Hodnocení pokusu by se zjednodušilo na přidělení bodů za dopravený náklad do cílové oblasti.

Shrnutí pravidel

Robot a jeho tým má k dispozici 30 minut na splnění úkolu. Tým obdrží na startu 5 míčků (golfových), umístí je do robota a zadá robotu souřadnice cílových bodů (textový soubor se souřadnicemi na USB flash paměti). Do 5 minut musí robot odstartovat (opustit startovní pole), poté už nesmí soutěžící do akce robota zasahovat.

Robot v libovolném pořadí navštíví cílové body, kde umístí náklad (cílový bod je v terénu označen oranžovým kuželem). Každý náklad (míček) umístěný v časovém limitu do cílové oblasti (kruh o průměru 5m) je bodově ohodnocen (dle vzdálenosti od startu a obtížnosti dosažení). Robot musí náklad na místo dovézt (musí sám dosahnout cílové oblasti), není dovoleno náklad házet, střílet, ...

Pokud se robot v časovém limitu vrátí do místa startu, získá bodový bonus.

© 2010 locker@vosrk.cz