Představení

Pro malý zájem se soutěž pro letošní rok ruší.

Robotický klub Mariánské Lázně pořádá 24. 6. 2023 od 10.30 hodin do cca 16 hodin soutěž autonomních outdoor robotů. Každý robot absolvuje tři soutěžní kola.

Soutěž RoboOrienteering je inspirována jinými kláními tohoto typu. Rozhodli jsem se ji uspořádat jako jednodušší soutěž, která bude přístupná i začínajícím robotikům. Zároveň může být testem robotů pro účastníky jiných soutěží, např. podzimní Robotour.

Úkolem robotů je samostatně dopravit náklad do určených míst. Trať je týmu sdělena po registraci. Každý náklad umístěný v časovém limitu do cílové oblasti je bodově ohodnocen (dle vzdálenosti od startu a obtížnosti dosažení). Robot si musí sám zvolit cestu a vyhýbat se překážkám.

Soutěž bude probíhat v prostoru zóny klidu Hamrniky v Mariánských Lázních. Roboti se mohou pohybovat v celém prostoru, jediným omezením je, že nesmí poškozovat okolí. Důraz je kladen na jejich spolehlivost a robusnost.

Uzávěrka přihlášek je 15. června 2023. Jakékoliv dotazy a připomínky adresujte na e-mail.


© 2010 locker@vosrk.cz