Seznam přihlášených týmů


Robotický klub Mariánské Lázně
Konstrukce robota EXPLORER je postavena z hliníkových profilů, kola odpružená a všechna čtyři hnaná. O pohon se starají dva 12V 3-fázové motory s převodovkami, buzené modelářskými 120A regulátory napájené ze třech kusů gelových olověných aku 7,2A/hod. spjených paralelně. O jeho řízení se stará několik procesorů PICAXE které obsluhují inercionální jednotku, ultrazvukové sonary, hlídají případné nárazy do překážek za pomoci bezpečnostního nárazníku pro případ, že by sonar překážku neviděl, a převádějí povely pro ovládání motorů. Novinkou je zavedení zpětné vazby motorů – taktéž s PICAXE. Procesory jsou v síti I2C a přes RS323 komunikují s nadřízeným PC. Pro orientaci je využita GPS, inercionální jednotka a kamera. Program v PC je napsán v jazyce C#. Pro letošní soutěž byl doplněn pokládač míčků, vylepšení kamery a výměna GPS.

Radioklub Písek
Radioklub Písek se již 6. rokem účastní robotických soutěží outdoorových robotů. V minulém roce jsme dokončily nového robota E-liška s tím letos počítáme i na soutěž RoboOrienteering 2014. E-liška má přibližné rozměry 95x60x48 cm a váha je zhruba 40 kg. Palubní napětí 24V, které zajišťují 2 gelové akumulátory 12V/18Ah. E-liška má odpružený,čtyřkolový podvozek s Ackermanovým řízením a pohonem všech čtyřech kol, každé samostatnou pohonou jednotkou. Pro orientaci v terénu využíváme Lidar Sick , GPS a 9dof jednotku. Hlavní řízení robota zajišťuje notebook, řízení pohonů zajišťuje vlastní modul s STM32. Výkonové řízení zajišťuje vlastní konstrukce H-můstků. Počítáme se zásobníkem na Golfové míčky.

ND Team
Dvoučlenný tým ND Team se sídlem nedaleko Blanska v Moravském Krasu. Robot Robík vlastní konstrukce inspirované robotem Orpheus. Hmotnost cca 15ks, pohon dvěma DC motory s planetovou převodovkou, kola spřažená ozubenými řemeny. Řízení diferenciální vlastní elektronikou na bázi procesoru ARM Cortex M3. Vybavení pro soutěž: GPS + 9 DOF AHRS, ultrazvuk, kamera+OpenCV+platforma Odroid pro detekci cile, pokladač golfových míčků. Fotografie pochází s testů pohonu bez vybavení senzory.

Aegis
Robot je postaven na podvozku vlastní konstrukce. Hlavní výpočetní jednotku tvoří pITX pc s Windows Embedded. Do něj je zapojen senzorický subsystém prostřednictvím USB rozhraní a mikročip ARM, který řídí motory a získává informace z IR dálkoměrů a enkoderů. Senzorické vybavení robota tvoří GPS přijímač, kompas, sonary, IR dálkoměry, laserový scaner, kamera. Teorie navigace vychází z mapy prostředí, na které se hledají vhodné trasy. Robot se pomocí kompasu a GPS pohybuje po vypočtené trase. Byl přidán podavač míčků.

Short Circuits Prague
Robot je na platformě sériově vyráběné kvardokoptéry Parrot AR Drone 2. Hlavní výpočetní jednotku tvoří Raspberry PI, který je nesen dronou. Senzorické vybavení robota tvoří kromě standardních senzorů AR Drone GPS a stereo kamera nebo sonary. Software je psaný ve jazyce Python. Hlavní program zajišťuje transformace stavu HW do jednotek a struktur nezávislých na HW platformě, PID kontrolér rychlosti, lokalizaci z odometrie, GPS a kompasu, detekce překážek a reakce na ně a konečně navigaci po zadané trase. Robot se bude snažit objíždět překážky metodou Vector Field Histogram z údajů ze sonaru nebo stereo kamery.

© 2010 locker@vosrk.cz