Pravidla

Pravidla zůstávají téměř stejná jako v loňském roce. Jedinou změnou je zmenšení vzdálenosti od cílového resp. kontrolního bodu pro jeho platné dosažení.

Úkol:

Úkolem robotů je se v zadaném časovém limitu 30 minut dostat do předepsaného cílového místa. Na trase mohou být určeny kontrolní body, kterými musí robot projet. Po dosažení cílového bodu nebo po uplynutí časového limitu se robot musí zastavit. Trasa, kterou se bude robot pohybovat není předepsána, jediné omezení je dáno tím, že robot nesmí poškozovat prostředí. Důraz je kladen na pohyb v rozmanitém terénu a vyhýbání se překážkám.

Organizace:

Soutěž se bude skládat ze tří kol, v každém z nich bude jiná trasa.

Souřadnice místa startu, cíle a kontrolních bodů budou týmu předány 15 minut před startem robota. V terénu bude start, cíl a kontrolní body výrazně označeny (oranžové kužely).

Pořadí kontrolních bodů na trase může, ale nemusí být předepsáno.

Start:

Roboty startují v daném kole jednotlivě v nalosovaném pořadí v 5 minutových intervalech.

Robota odstartuje člen týmu na pokyn rozhodčího.

Zodpovědný člen týmu doprovází robota po celou dobu pokusu.

Ukončení pokusu:

 • zastavení robota po dosažení cílového bodu
 • uplynutí časového limitu
 • robot se více než 1 minutu nepohybuje
 • ukončení pokusu rozhodčím z důvodu vyjetí roboty z vymezeného prostotu - diskvalifikace robota v daném kole = 0 bodů
 • ukončení pokusu rozhodčím z důvodu nebezpečeného počínání robota - diskvalifikace robota v daném kole = 0 bodů
 • ukončení pokusu členem týmu - diskvalifikace robota v daném kole = 0 bodů
 • Dosažení cíle a kontrolních bodů:

  Za dosažení cíle bude považováno zastavení robota v menší vzdálenosti než je 3m od cílového bodu (oblast bude kolem bodu vyznačena). Za platný průjezd kontrolním bodem bude považován průjezd v menší vzdálenosti než 3m od kontrolního bodu. (Stačí, aby se část robota dostala do této oblasti.)

  Přesné dosažení bodu přímým dotykem robota je bodově zvýhodněno.

  Hodnocení:

  Robot získává body odpovídající nejkratší vzdálenosti trasy Start - K1 - ... - Cíl. Neabsolvuje-li robot platný průjezd kontrolním bodem, je bodové hodnocení jako by jel přímo na následující kontrolní bod, resp. cíl.

  Pokud robot nedosahne cílového bodu je hodnocení sníženo o počet metrů, které robotu zbývají nejkratší cestou do cíle.

  Pokud robot získá bonus za přímý dotyk cíle nebo kontrolního bodu je mu dosažený počet bodu násoben koeficientem 1,2 za každý prémiový dotyk. Příklady hodnocení jsou uvedeny v dodatku C.

  Celkové pořadí je dáno dle součtu bodů z jednotlivých kol.

  Parametry robotů:

  Velikost robotů není omezena, hmotnost je omezena potřebou přepravy robota na několik desítek metrů (cca 25kg).

  Maximální rychlost je omezena na 2m/s z důvodu dosažitelnosti v případě nutnosti nouzového zastavení.

  Mezi povolené zdroje energie patří pružiny, stlačený plyn, sluneční články, všechny typy komerčně dostupných baterií a energetických článků (maximální napětí palubního zdroje je 48V).

  Mezi zakázané zdroje energie patří veškeré spalovací motory, raketové motory, vodíkové palivové články a všechny další typy zdrojů energie používající hoření, pyrotechniku, živé bytosti nebo radioaktivní energii.

  Robot MUSÍ být vybaven červeným STOP tlačítkem o minimálním průměru 2cm, které slouží k nouzovému odpojení zdrojů a zastavení robota.

  Řízení robota musí být zcela autonomní, není povoleno ani dálkové řízení externím počítačem. Veškeré vybavení si musí véz robot sám. Pro navigaci nejsou povoleny žádné externí zařízení (majáky, DGPS) kromě využití systému GPS.

  Senzory pro detekci překážek nejsou omezeny, je možné používat i dotykové snímače, za předpokladu, že jsou tak citlivé, že při kontaktu robota z překážkou nedojde k jejímu poškození.

  Holomogace:

  Tým se může zúčastnit soutěže, pokud ukáže, že robot je bezpečný a nepoškozuje svojí činností okolí.

  Nutnou podmínkou je ujet desetimetrový úsek s vyhnutím se překážce. Testována bude také fukce STOP tlačítka.

  Každý tým musí zajistit jednu osobu znalou pravidel, která bude během soutěžního dne vykonávat funkci rozhodčího.

  Součástí homologace je podepsání prohlášení zástupce týmu, že přebírá veškerou zodpovědnost za chování svého robota v průběhu soutěže.

  Funkce rozhodčího:

  Předá zástupci týmu 15 minut před startem souřadnice startu, cíle a kontrolních bodů v písemné a elektronické podobě ve formátu WGS84 (format ve stupnich ddd.ddddd, ddd.ddddd, lat lon), viz. dodatek B.

  Vydává povel ke startu robota, spuští měření časového limitu.

  V případě nebezpečného chování robota jej zastavuje STOP tlačítkem a tím ukončuje pokus.

  Zastavuje robota při vyjetí z vymezeného prostoru závodu.

  Zastavuje robota po uplynutí časového limitu.

  Se zástupcem týmu provede zhodnocení pokusu a předání výsledků.

  Dodatek A - parametry tratí

  Tratě budou v jednotlivých kolech různé, náročnost bude od 1. kola stoupat.
  Minimální vzdálenost Start - Cíl 100m, maximální 500m.
  Terén: parkové cestičky, trávník
  Překážky: prudká stoupání, stromy, keře, kořeny, lavičky, odpadkové koše, obrubníky

  Dodatek B - příklad zadání tratě

  Formát dat předaných týmu před startem v papírové a elektronické podobě:

  Př. 1 - Trať: Start - Cíl (bez kontrolních bodů)

  S: 50.063171 14.256622
  E: 50.063326 14.278997

  Př. 2 - Trať: Start - K1 - K2 - Cíl (2 kontrolní body s předepsaným pořadím
  - robot musí trať projet v pořadí S, K1, K2, C)

  S: 50.063171 14.256622
  K1: 50.063245 14.261612
  K2: 50.063456 14.256384
  E: 50.063326 14.278997

  Dodatek C - hodnocení pokusu

  Př. 1

  Start - cíl 250m, bez kontrolních bodů
  robot dosahne cíle za 12 minut
  = 250 bodů

  Př. 2

  Start - cíl 250m, bez kontrolních bodů
  robot je po uplynutí 30minut zastaven ve vzdálenosti 120 metrů do cíle
  = 250 - 120 = 130 bodů

  Př. 3

  Start - cíl 250m, bez kontrolních bodů
  robot je po uplynutí 30minut zastaven ve vzdálenosti 320 metrů do cíle
  = 250 - 320 = -70 => 0 bodů

  Př. 4

  Start - K1 140m, K1 - Cíl 180m, Start - Cíl 250m
  robot dosahne cíle za 17 minut, dotykem cílového bodu, kontrolní bod je dosažen bez dotyku
  = (140 + 180) * 1.2 = 384 bodů

  Př. 5

  Start - K1 140m, K1 - Cíl 180m, Start - Cíl 250m
  robot je zastaven po uplynutí limitu ve vzdálenosti 35m od cíle, kontrolní bod dosahl bez dotyku
  = 140 + 180 - 35 = 285 bodů

  Př. 6

  Start - K1 140m, K1 - Cíl 180m, Start - Cíl 250m
  robot dosahne cíle za 15 minut bez dotyku cíle, kontrolní bod mine (započítává se trasa Start - Cíl)
  = 250 bodů

  Př. 7

  Start - K1 80m, K1 - K2 110m, K2 - Cíl 90m, Start - K2 150m, K1 - Cíl 170m, Start - Cíl 200m
  robot dosahl cíle za 23minut, ale minul kontrolní bod K2 (započítává se trasa Start - K1 - Cíl)
  = 80 + 170 = 250 bodů

  Př. 8

  Start - K1 80m, K1 - K2 110m, K2 - Cíl 90m, Start - K2 150m, K1 - Cíl 170m, Start - Cíl 200m
  robot byl zastaven po uplynutí časového limitu ve vzdálenosti 70m od cíle
  kontrolní bod K1 dosáhl dotykem (započítávána trasa Start - K1 - Cíl)
  = (80 + 170 - 70) * 1.2 = 216 bodů

  Př. 9

  Start - K1 80m, K1 - K2 110m, K2 - Cíl 90m, Start - K2 150m, K1 - Cíl 170m, Start - Cíl 200m
  robot zastavil ve vzdálenosti 20m od cíle
  kontrolní bod K1 minul, kontrolní bod K2 dosáhl bez dotyku
  (započítávána trasa Start - K2 - Cíl)
  = 150 + 90 - 20 = 220 bodů


  © 2010 locker@vosrk.cz