Představení

Klub robotiky VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci s webem robotika.cz pořádá 2. 6. 2012 soutěž autonomních outdoor robotů.

Soutěž RoboOrienteering je inspirována jinými outdoor soutěžemi autonomních robotů. Rozhodli jsem se ji uspořádat jako jednodušší soutěž, která bude přístupná i začínajícím robotikům. Zároveň může být testem robotů pro účastníky jiných soutěží, např. podzimní Robotour.

Úkolem robotů je samostatně projet trať, která je zadána cílovým a kontrolními body. Zeměpisné souřadnice bodů budou týmu předány krátce před startem robota. Hodnotí se přesnost dosažení cílového bodu a průjezd jednotlivými kontrolními body trasy v omezeném časovém limitu. Robot si musí sám zvolit cestu a vyhýbat se překážkám.

Soutěž bude probíhat v prostoru zámeckého parku ve Svinařích. Roboti se mohou pohybovat v celém prostoru, jediným omezením je, že nesmí poškozovat okolí. Důraz je kladen na jejich spolehlivost a robusnost.

Vlastní soutěž bude probíhat v sobotu 2. 6. 2012 od 10 hodin do cca 16 hodin. Každý robot absolvuje tři soutěžní kola, lišící se předepsanou trasou (1. kolo - 11.00, 2. kolo - 13.00, 3. kolo - 15.00). Čas od pátku 1. 6. 2012 od 16 hodin do 20 hodin a v sobotu od 8 hodin do 9.45 bude vyhrazen pro testování a homologaci robotů v soutěžním prostoru.

Uzávěrka přihlášek je 15. května 2012. Jakékoliv dotazy a připomínky adresujte na e-mail.


© 2010 locker@vosrk.cz